fuggoagy.hu
Keletkutatás, orientalisztikai témájú írások. Nyelvészet, irodalom, néprajz, antropológia, szociológia, történettudomány, filozófia, filológia, kultúra, film, művészet.

Akciós repjegyek

Linkblog

Utolsó kommentek

Hol apáink vére folyt II/1 (Csingtao, 1914) 4.

2009.03.12. 13:02 | aáb

Miután Csingtao szárazföldi ütegei romokban hevertek, az ostromtüzérség november 2-án a sáncerődökre és az azokat fedező drótakadályokra helyezte át a tüzét. Aznap éjjel az ostromlók újabb 300 méterrel ásták előrébb a futóárkokat. Másnap néhány üteg elpusztította az elektromos energiaszolgáltató állomást, míg a lövegek nagy többsége tovább folytatta a drótakadályok megsemmisítését, illetve a sáncerődök rombolását. Amint a tetők beszakadtak, a németek elkezdték kiüríteni az erődöket. Az ostromlók ezen az éjszakán kiásták a második párhuzamos ostromárkukat. November 4-én hajnalban egy műszaki szakasszal megerősített japán gyalogos század rohamot intézett az ivóvíz szivattyúállomás ellen, mely hamar elesett és a védői közül 21 fő fogságba esett. A város védőinek ezek után be kellett érniük a kutak vizével. A flotta nap-nap után rommá lőtte a tengerparti lövegállásokat, míg az ostromlövegek a drótakadályokat rombolták. A szövetségesek éjjel újabb 300 méterrel ásták előrébb a futóárkaikat. A britek, akik az arcvonal egyik nehéz szakaszát kapták (egy tűznek kitett leejtőt, melyen a dagály miatt lehetetlen volt ásni), a futóárkaik építésében megpróbáltak lépést tartani a japánokkal, de kudarcot vallottak. A kézifegyverek tüzétől 26 főt veszítettek (ebből 8 halottat) mire abbahagyták az erőfeszítéseiket és visszavonultak a második párhuzamos ostromárkukba. Ettől természetesen tovább romlottak a kesernyés angol-japán kapcsolatok.

Suwo, pre-dreadnought típusú ex-orosz csatahajó (Bundesarchiv)
 
November 5-én a flotta közvetlen lőtávolságban sorakozott fel és megsemmisítette Hujcsüan (Hui Tschuen Huk)-t az utolsó tengerparti üteget. Az ostromágyúk időközben tovább drótakadályokat pusztítottak el és porrá zúzták az elhagyott erődöket. Csingtao védelmi létesítmények nélkül maradt mind a szárazföld, mind a tenger felől. Aznap éjjel a japánok kiásták a végső párhuzamos ostromárkukat, mely a szektortól függően 100 és 1000 méter közötti távolságban húzódott a német lövészárkoktól. A legtöbb védőárkot viszont föld és romok borították, a védők így a szétszórt gránáttölcsérekben kerestek fedezéket.
 
Meyer-Waldeck belátta, hogy itt a vég. November 6-án parancsot adott a Taube gépnek, hogy az utolsó jelentéseivel repüljön el Kínába. A kínaiak azután Németországba továbbították azokat. Az ostromtüzérség, mely ekkora kifogyott a célpontokból a még megtalálható maradék szögesdrót foszlányokat, vagy az elhagyott téglaépületeket lőtte. A flotta, melynek viszont egyáltalán nem maradt célpontja, morális célból csatlakozott a tüzeléshez és küldte a magasba a porfelhőket a korábbi tengerparti ütegek helyén. Világosan látszott, hogy mindenki aznap éjszakára várja a döntő rohamot. Kamio tétovázott. A szabályzatrágó tiszt azt kívánta, hogy a britek zárkózzanak fel a szövetségesek megindulási terepszakaszáig és csatlakozzanak a támadáshoz. Azt mondta a briteknek, hogy aznap éjjel bármi áron ássák ki a közelítő futóárkaikat és a párhuzamos ostromárkot. Az előttük lévő szomszédos japán egységek támogató tüzelést fognak folytatni a kézifegyvereikből. A következő éjszaka pedig, jöjjön bármi, elrendeli a nagy támadást. A britek pedig csatlakozni fognak, még ha a nyílt terepen kell is előrenyomulniuk. Az a parancs tovább súlyosbította a szövetségesek közötti feszültséget, a brit parancsnok pedig tiltakozott elit haderejének értelmetlen kockáztatása miatt.
 
Kamio időközben arra utasította egységeit, hogy puhatolják ki a német védővonal gyenge pontjait. Egy japán gyalogos század megközelítette a 4. sz. erődöt, mielőtt a meglepett védők észrevehették volna őket. Azután a németek tüzet nyitottak, majd szuronyrohamra indultak az ellenség visszaverésére. A japánok meghátráltak. Meyer-Waldeck egy olyan bombasztikus jelentést kapott, hogy úgy hitte, az erőd a fő támadást verte vissza, és a 4. sz. erődhöz vezényelte a tartalékot. Egy másik japán gyalogos század a 3. sz. erőddel próbálkozott. A németek visszaszorultak a repedezett falú betonbunkerbe. Egy másik század érkezett oda, körülvette a bunkert és a lőréseken, valamint a repedéseken keresztül lövöldöztek befelé. A védők megadták magukat. Egy helyi német tartalék ellentámadást hajtott végre, és a szárnyon felszámolt egy előretolt japán állást, mielőtt a főerők összezúzták volna őket. Japán szakaszok futottak szét a lövészárok mentén. A 2. sz. erőd, melyet minden figyelmeztetés nélkül oldalról és hátulról ért támadás, gyorsan elesett. A támadók oldalról rohanták meg a 4. sz. erődöt, de szembetalálták magukat az odaérkező német erősítéssel. Heves tűzharc kezdődött. A harcfelderítést végrehajtó japán erők megerősítéseket kértek, mire további gyalogos századok érkeztek a helyszínre. Háromórás küzdelem után a 4. sz. erődből egy szuronyrohammal kiverték a németeket. A szárnyakon, az 1. sz. és az 5. sz. erőd kétségbeesetten tartotta magát. A nagy munkával kiépített japán hírközlési rendszer most igen jó szolgálatokat tett. Kamio hallván, hogy a harcfelderítései valójában elfoglaltak egy erődöt, azonnali általános támadásra adott parancsot.
 
A német védelem közepén keletkezett résen beözönlő japán erők szétbontakoztak. Egy gyalogos század felfelé rohamozott az Iltis-dombon. Kigyulladt egy fényszóró és megvilágított egy, az embereit kivont kardjával bíztató német hadnagyot, és egy a katonáit felemelt karddal vezető japán századost. A két férfi hunyorogva meredt egymásra, majd a feudalista idők harcainak hihetetlen paródiájaként a két tiszt kardpárbajba kezdett a harchoz felsorakozott csapataik között. A szamuráj kard sokkal jobbnak bizonyult a parádézásra használt díszkardnál és a japán parancsnok levágta az ellenfelét. A németek megadták magukat. Egy másik, a Bismarck-dombra felkapaszkodott század elfogadta az Iltis-dombon éljenző japánok által elcsüggedt németek megadását. Az éjszakai harcokban közelharcra került sor a cs. és kir. haditengerészek és a japánok között, melyben ketten elestek, hárman pedig megsebesültek. Meyer-Waldeck megadta magát és az emberivel kivonult az 1. sz. és az 5. sz. erődből. November 7-én, egy ironikusan szép nap reggelén, a japán és brit csapatok bevonultak Csingtaoba. Három nappal később egy aknákat kereső japán torpedónaszád munka közben felrobbant és elsüllyedt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A The War Illustrated címlapon ünnepelte a szövetségesek győzelmét (http://www.granguerra.crearforo.com/)
 
A németek 493 főt veszítettek (ebből 199 halottat), és további 3600 hadifoglyot. Ebben benn foglaltatik a Kaiserin Elisabeth 10 hősi halottja és 10 sebesültje is. Az életben maradtak, közöttük 56 magyar tengerész és két magyar tiszt, japán hadifogságba került, ahonnét 1920-ban kerültek vissza Európába Vita János tengerész kivételével, aki a fogságban, 1916-ban elhalálozott. A német hírszerzési jelentések a szövetségesek veszteségeit „legalább 12 000 főre” becsülték, mely óriási túlzás azóta is megismétlődik a német dokumentumokban. A japán hadsereg vesztesége 1900 fő volt (415 halott). A haditengerészetük elveszítette a Takachiho könnyűcirkálót, a Shirotaye rombolót, egy torpedónaszádot és két kisebb aknakeresőt, mintegy 400 fő veszteséggel (kb. 300 halottal). Kamio elismerést érdemel, ugyanis Japán figyelemreméltó módon alacsony árat fizetett egy nagy haditengerészeti támaszpont elfoglalásáért. A britek veszteségei a következők: a hadseregé 74 fő (13 halott), a haditengerészeté 9 fő (3 halott).
 
Japán később Csingtaot visszaadta Kínának, de a Santung vasútvonalat megtartotta. Ennek helyőrsége lett a később hírhedté vált Kuantung (Kwantung) hadsereg magja. Kamio gyomra nem vette be törzse fiatalabb tagjainak fasiszta megnyilvánulásait és hamarosan nyugállományba vonult.
 
Kamio sikere, az iraki amerikai hadműveletekhez hasonlóan, a logisztikának és a tűzerő fölénynek, a véráldozat minimalizálása céljából történő, szinte korlátlan alkalmazását tükrözte. Fiatalabb törzstisztjei pontosan az ellenkező következtetésre jutottak: a németeket a gondos tervezés és az erős akarat győzte le. Véleményük szerint a fanatikusan a győzelemre koncentráló szamuráj faj felsőbbrendűsége következtében a logisztika, az esélyek és az anyagi tényezők mind érdektelen dolgok voltak. A besulykolt gondolkodású, fegyelmezett (és egy megfelelően fegyelmezett társadalomban felnőtt) japán katonák mindig győzni fognak. Ez a nézet vezette később Japánt a katasztrofális háborúk sorozatába.
 
Manapság Kína egy nagy haditengerészeti bázissá akarja kiépíteni Csingtaot. A német hatásból már csak kevés dolog maradt fenn, de a régi sörfőzde még mindig gyártja a háború előtti német sört, melyet „Tsingtao” sör néven árulnak a kínai éttermekben.
 
 
 
Csingtao ostromának hadrendje:
 
 
Német Kelet-Ázsiai Hajóraj:
 
Páncélos cirkálók:        Scharnhorst (zászlóshajó), Gneisenau
Könnyűcirkálók:                      Nürnberg, Emden, Leipzig
Romboló:                                            S90
Ágyúnaszád:                            Jaguar, Luchs, Tiger, Iltis, Cormoran
Folyami ágyúnaszád: Csingtao, Vaterland, Otter.
 
A háború kitörésekor a Scharnhorst, Gneisenau és a Nürnberg a Caroline szigeteknél cirkált, míg a Leipzig Mexikóban volt, hogy a forradalom idején védelmezze a német érdekeket. Az Emden, Tiger, Iltis és a dokkban javítás alatt álló Cormoran Csingtaoban tartózkodott. A Vaterland és az Otter a Jangce felső szakaszán őrjáratozott, a Jaguar az Alsó-Jangcén, míg a Csingtao a West-folyón (Canton felett). A Luchs Sanghajban, az S90 Csifuban volt.
 
Az Emden elhagyta a kikötőt, csakúgy mint a zsákmánya, a Rjazany (melyet elláttak a Cormoran fegyverzetével és személyzetével, majd átkereszteltek Cormoranra), illetve a felfegyverzett kereskedelmi segédcirkáló, a Prinz Eitel Friedrich (egy háború előtti postagőzös). A kikötőbe pedig befutott a Kaiserin Elisabeth osztrák-magyar védett cirkáló, valamint a Jaguar és a Luchs ágyúnaszád, illetve az S90-es romboló.
 
A németek az ostrom során sokszor vették igénybe a Lauting (egy kirándulógőzösből átalakított aknarakó), a Kaiserin Elisabeth, a Jaguár és az S90 szolgálatait.
 
 
Csingtao tenger felőli védelme:
 
Hui Tschuen Huk üteg: két 24 cm-es, három 15 cm-es löveg, fényszórók, páncélkupolákban,
Bismarck-domb üteg: négy 28 cm-es löveg
Régi Csingtao üteg: négy idős (kínai) 15 cm-es löveg
Régi Hsiauniwa üteg: négy idős 21 cm-es löveg, fényszóró, és hét 8,8 cm-es ágyú jól beásva a kikötő mellett
Ezenkívül: kb. 300 db tengeri akna
 
 
Csingtao szárazföld felőli védelme:
 
5 sáncerőd: fényszórókkal, falakkal, árkokkal, drótakadályokkal,
Iltis-domb üteg: két 10,5 cm-es, valamint hat régi (kínai) 12 cm-es löveg, fényszórók,
Moltke-domb üteg: két 10,5 cm-es löveg, fényszórók,
12 nyitott lövegállásban: 22 db 3,7 cm-es, 22 db 9 cm-es és 6 régi (kínai) 12 cm-es löveg.
2 db Rumpler Taube repülőgép, 1 kötött figyelőléggömb, 1 meteorológiai léggömb.
 
 
Csingtao helyőrsége:
 
A támaszpont különböző ütegeit mintegy 750 tengerésztüzér szolgálta ki. További 180 tengerész töltött be híradói, törzsbeli és logisztikai beosztásokat. A belső rendre kb. 100 kínai rendőr ügyelt. Magát a helyőrséget a 3. Tengerész Zászlóalj 1300 fője alkotta, mely következőkből tevődött össze: 4 gyalogos század (egyenként 210 fővel), 1 lovas század (140 fő), 1 tábori tüzérüteg (133 fő, 6 db Krupp 7,7 cm-es tábori löveg), 1 műszaki század ( 108 fő) és 2 lóvontatású géppuskás század (egyenként 38 fővel és 6 db géppuskával). Tiencsinben és Pekingben állomásozott a (német) Kelet-Ázsia haditengerészeti Különítmény, 4 (egyenként 100 fős) gyalogos század, 1 géppuskás zászlóalj (60 fő és 14 géppuska), valamint két tüzérszakasz (3 db 8 cm-es tábori löveg és 3 db 15 cm-es tarack). A 3 db 8 cm-es tábori löveg kivételével ez az egész haderő beérkezett Csingtaoba.
 
Kb. 1500 főnyi tartalékos növelte a helyőrség létszámát. Ezek a segéderőknél szolgáltak, illetve 2 további gyalogos századdal bővítették a 3. Tengerész Zászlóaljat. A hajókról partra tett tengerészeket, ágyúkat és géppuskákat is beleszámítva a helyőrség kb. 4000 emberrel, 120 géppuskával és 90 löveggel rendelkezett.
 
A japán Második Hajóraj:
 
5 idős, az orosz-japán háborúban zsákmányolt pre-dreadnought típusú ex-orosz csatahajó:   Suwo, Iwami, Tango, Okinoshima, Mishima,
Páncélos cirkáló: Iwate, Tokiwa, Yakumo,
Könnyűcirkáló: Chitose, Tone, Mogami, Yodo, Akashi, Akitsushima, Chiyoda, Takachiho,
Romboló: 24 db
Öreg ágyúnaszád: 4 db mint aknakeresők
Vízirepülőgép-hordozó: Wakamiya (4 db hadra fogható + 1 tartalék korai Henry and Maurice Farman vízirepülővel)
Néhány logisztikai, támogató és műhelyhajó, illetve 26 szállítóhajó.
A hadművelet elején csatlakozott a Hajórajhoz a Settsu és a Kawachi dreadnought, a Kongo csatacirkáló, az Aki és a Satsuma új pre-dreadnought csatahajó, de hamarosan eltávoztak.
 
A britek a Hongkongban mobilizált Triumph öreg pre-dreadnought csatahajót vezényelték oda, valamint Vejhajvejből egy 4 öreg rombolóból álló csoportot.
 
 
A Csingtaot ostromló japán erők:
 
A 18. gyaloghadosztály, mely következőkből tevődött össze: a 23 gyalogdandárból (46. és 55. gyalogezred), a 24. gyalogdandárból (48. és 56. gyalogezred), a 22. lovasezredből, a 24. tábori tüzérezredből (hat db 6 löveges üteg), egy műszaki zászlóaljból, egy logisztikai zászlóaljból, átalárendelt egészségügyi és híradó szakaszokból, és valószínűleg egy hegyi tüzérzászlóaljból (két db 4 löveges üteg). A 29. gyalogdandár (67. gyalogezred és a 34. gyalogezred egy zászlóalja) a hadosztály után érkezett be.
 
Az ostromtüzérség összetétele a következő volt: egy haditengerészeti tüzérkülönítmény (10 cm-es és 15 cm-es haditengerészeti lövegekkel), a Miyama és a Yokosuka nehéz tüzérezredek, a Shimonoseki és a Tadanoumi nehéz tüzérzászlóaljak, összességében kb. 100 db löveg a 12 cm-es kalibertől a 28 cm-es kaliberig.
 
A 6. és a 12. gyaloghadosztályok 2 logisztikai és 2 műszaki zászlóaljat vezényeltek a helyszínre. Ezek mellett az ostromlókhoz csatlakozott még a hadsereg 3 db repülőgépe (Farmanok) és 2 vasútépítő zászlóalj.
A későbbiek során a Santung vasútvonal megszállására beérkezett a 8. gyalogezred.
 
A britek a Dél-walesi Határvadászok 2, zászlóalját vonultatták fel, amelyet a 36. Szikh ezred 2 gyalogos századával erősítettek meg.
 
Összeállította: Veperdi András
 
Források:
 
Jork Artelt: Tsingtau: Deutsche Stadt und Festung in China 1897-1914
Charles B. Burdick: The Japanese Siege of Tsingtao
Dr. Csonkaréti Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete
Dr. Csonkaréti Károly: Császári és Királyi hadihajók
Dan van der Vat: The Last Corsair, The story of Emden
Colin Denis: Tsingtao Campaign
Felszeghy Ferenc, Reé László (szerk.): A Magyar Tüzér
A haditengerészeti Hősi Emlékmű kézzel írt Emlékkönyvének fotókópiájának másolata
Paul G. Halpern: A Naval History of World War I

<Előző oldal 1 | 2 | 3 | 4

14 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://csk.blog.hu/api/trackback/id/tr96997786

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Balangó 2009.03.12. 19:08:59

Komoly munka. Gratulálok!

seaner 2009.03.12. 19:34:33

Kínával sosem érdemes gecizni!

Éhesló 2009.03.12. 20:17:24

Nagyon szép munka. GZ!

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2009.03.12. 20:33:39

Bakker, ez igen... Mennyi meló volt ebben? Én élveztem, nagyon jó, tetszik a blog, az előzőt is olvasta. Mégegyszer, köszönöm!

szs. · http://martinluther.blog.hu 2009.03.12. 20:49:55

Nagyon jó poszt, köszönet érte!

négykarika 2009.03.12. 21:00:49

Izgalmas, elvezetes olvasmany, köszönet erte!

éjjelnap.pál 2009.03.12. 22:09:37

Érdekes volt, szép munka!

bucsin · http://bicig-bithe.blog.hu/ 2009.03.12. 23:37:18

jó kis bejegyzés

ennek van köze a Tsingtao sörhöz?
(ami egyébként nem rossz, de a Harbin nevűt jobban szerettem)

Locke 2009.03.13. 09:12:01

Köszi a cikket, nagyon jó írás!

aáb · http://azsiaport.hu 2009.03.13. 09:30:50

@bucsin: igen, megtartották a régi helyesírást a nevében. A Harbint biztos azért szereted, mert ahhoz szoktál, amikor ott voltál, mindenki a saját vidékének (egyébként eléggé hasonló ízű) söreire esküszik Kínában. Tsingtaot azért mindenütt kapni, még Mo-n is. www.tsingtaobeer.com/

Deviáns szinglibolsilibsibibsi 2009.03.13. 10:33:23

A National Geographic-on mindig II. vh megy (nyilván, arról vannak felvételek), így felüdülés az I. vh hadműveleteivel ismerkedni. Élvezet volt olvasni, gratula :-)

wannee/mayaa/du/ yaru (törölt) 2009.03.13. 15:39:21

Ez király volt!

Természetesen a japán törikönyvem az egészet elintézte másfél sorban :)

Herlock Sholmes 2009.10.01. 16:16:35

Kiváló, precíz és lelkiismeretes munka, gratulálok!

azsiaport.hu | blog.hu